Đại điện CenGroup tham dự Q & A về việc ra mắt thương hiệu Cen Cuckoo
CenLand công bố thương hiệu Cen Cuckoo
(Ngày Nay) -Cen Cuckoo sẽ là một trong những  thương hiệu dịch vụ đầu tiên trong dòng Bất động sản Logistic (BĐS hậu cần) mà Cen sẽ phát triển trong thời gian tới.