Bộ TT&TT quyết liệt xử lý tình trạng sim rác, đảm bảo an toàn an ninh mạng
Bộ TT&TT quyết liệt xử lý tình trạng sim rác, đảm bảo an toàn an ninh mạng
(Ngày Nay) - Trong thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thông tin thuê bao, xử lý triệt để tình trạng SIM thuê bao di động có thông tin đăng ký không đúng quy định (SIM rác), Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai nhiều biện pháp kinh tế, kỹ thuật, tổ chức thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,… Các biện pháp này đã đem lại nhiều kết quả tích cực.