Rap talk- Sự kiện văn hóa thể hiện quan điểm của nhóm bạn trẻ về phong trào rap hiện nay
Rap talk- Sự kiện văn hóa thể hiện quan điểm của nhóm bạn trẻ về phong trào rap hiện nay
(Ngày Nay) - "Rap Talk: Ngôn từng trong rap" là chương trình talkshow được tổ chức bởi nhóm sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội với mong muốn lan toả được năng lượng tích cực tới công chúng bởi bàn về Rap có rất nhiều câu chuyện. Một trong số đó xảy ra hai luồng ý kiến: ủng hộ sự mạnh bạo của ca từ và sự phản đối không phù hợp với truyền thống văn hoá Việt Nam.