Thủ tướng ký quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Thủ tướng ký quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
(Ngày Nay) -Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở được tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của Sở GDCK Việt Nam là 3.000 tỷ đồng.