Hè về, đến Cửa Đại ngắm nắng vàng mùa hạ đẹp nao lòng
Hè về, đến Cửa Đại ngắm nắng vàng mùa hạ đẹp nao lòng
Biển Cửa Đại nơi gặp nhau của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng trước khi đổ về biển Đông. Đến Cửa Đại vào mùa này người ta mới cảm nhận hết được sự xinh đẹp của nắng, của gió, của biển & của con người nơi đây.