Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
(Ngày Nay) - Tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong toàn hệ thống.