Đầu tư gần 6.500 tỷ đồng xây dựng 2 bến container tiếp nhận tàu trọng tải lớn
Đầu tư gần 6.500 tỷ đồng xây dựng 2 bến container tiếp nhận tàu trọng tải lớn
Việc đầu tư Bến số 5, số 6 cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần đưa hàng xuất khẩu của miền Bắc có thể đến thẳng các thị trường châu Âu, châu Mỹ.