Đừng ngoảnh mặt với vắc-xin cho trẻ
Đừng ngoảnh mặt với vắc-xin cho trẻ
[Ngày Nay] - Ở một số nước trên thế giới, tư tưởng “tẩy chay vắc-xin cho trẻ” đã len lỏi vào nhận thức của không ít phụ huynh thiếu thông tin. Cho tới khi sức khỏe của chính con em họ bị ảnh hưởng và dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, nhiều người mới giật mình nhận ra rằng “không thể ngoảnh mặt với vắc-xin cho trẻ”.