TP HCM đề xuất thí điểm 'thẻ xanh COVID-19'
TP HCM đề xuất thí điểm 'thẻ xanh COVID-19'
(Ngày Nay) - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất UBND Thành phố về việc triển khai thí điểm áp dụng "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn.