Bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên. Ảnh: SBV.
Nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/11, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 467/472 phiếu tán thành (đạt 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội hiện có). Sau đó, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 444/445 đại biểu tán thành.