Bộ Y tế Malaysia cấp phép cho thuốc tiêm chống lây nhiễm COVID-19
Bộ Y tế Malaysia cấp phép cho thuốc tiêm chống lây nhiễm COVID-19
(Ngày Nay) - Bộ Y tế Malaysia đã đồng ý phê duyệt có điều kiện đối với sản phẩm thuốc tiêm Evusheld - hỗn hợp kháng thể đơn dòng được tạo thành từ 2 kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài tixagevimab và cilgavimab do hãng Astrazeneca AB của Thụy Điển sản xuất.