Tích cực tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sáng 24/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào tổ chức Kỳ họp thứ XXIX về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2024-2025.
Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Thượng tướng Thongloi Silivong (trái), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, ký Biên bản Kỳ họp.
Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Thượng tướng Thongloi Silivong (trái), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, ký Biên bản Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào giành được trong thời gian qua; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục vững vàng, thành công trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ vui mừng nhận thấy những năm qua, quan hệ hai nước Việt Nam và Lào đã và đang phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào là nền tảng để hai nước phát triển tạo lập vị thế và uy tín trên trường quốc tế, góp phần cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Thongloi Silivong (Thong-loi Si-li-vông), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào đánh giá cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII làm động lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tích cực tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam, phát biểu tại Kỳ họp.

Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định, Đảng, Chính phủ, quân đội, nhân dân Lào luôn ghi nhớ, cảm ơn sự hy sinh to lớn cả về xương máu, vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước Lào ngày nay.

Tại Kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản lần thứ XXVIII. Trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sỹ ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Mùa khô 2023 - 2024, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 184 hài cốt liệt sỹ (có 9 hài cốt liệt sỹ có họ tên, quê quán).

Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sỹ. Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các Đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Hai Bên thống nhất, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Hai bên nhất trí, trong chương trình hợp tác mùa khô 2024-2025 sẽ tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sỹ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Tích cực tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 2

Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, phát biểu tại Kỳ họp.

Ban Công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh của hai Bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hai bên chỉ đạo Cơ quan Thường trực của mỗi bên tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp rà soát, thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp của Ban Công tác đặc biệt các địa phương của hai bên và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương có Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” mới được xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo để quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của nhân dân Lào; tích cực tuyên truyền về tình đoàn kết, liên minh chiến đấu của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; tổ chức, phục vụ tốt các đoàn trong nước và quốc tế đến thăm viếng Tượng đài. Qua đó, góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào.

CIEM: Đâu là yếu tố cần thiết cho một nền công nghiệp văn hóa thành công?
CIEM: Đâu là yếu tố cần thiết cho một nền công nghiệp văn hóa thành công?
(Ngày Nay) - Kinh tế sáng tạo (creative economy) đang là một xu hướng phát triển kinh tế mới, một mô hình kinh tế được quan tâm trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số. Đây vẫn còn là một khái niệm mới và chưa có một định nghĩa chính xác. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã tổ chức một buổi minitalk trao đổi về những thông tin tổng quan về mô hình kinh tế sáng tạo, đặc biệt là kinh tế sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. 
Công viên Quốc gia Los Alerces (Argentina). Ảnh: National Parks
UNESCO hỗ trợ phòng chống cháy rừng tại Công viên Los Alerces
(Ngày Nay) - Quỹ Khẩn cấp Di sản UNESCO (HEF) đã triển khai sáng kiến tăng cường phòng chống cháy nổ tại Công viên Quốc gia Los Alerces. Mục tiêu nhằm ứng phó với các vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu năm nay, thiêu rụi hơn 17.000 ha rừng nguyên sinh.
YouTuber cực đoan đang gây bất ổn xã hội Hàn Quốc
YouTuber cực đoan đang gây bất ổn xã hội Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Hành vi cực đoan của các YouTuber không phải là mới xuất hiện ở Hàn Quốc, nhưng vụ bạo lực mới nhất cho thấy nền chính trị của Hàn Quốc đã bị “ô nhiễm” bởi những lời nói và hành động liều lĩnh của nhóm người này.
Tác hại của rượu bia không cồn
Tác hại của rượu bia không cồn
(Ngày Nay) - Các loại bia, rượu không cồn thường được sử dụng như một giải pháp thay thế đồ uống có cồn. Tuy nhiên, loại đồ uống này được cho là có thể gây tác hại ngầm.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ ra điều trần vụ ông Trump bị ám sát
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ ra điều trần vụ ông Trump bị ám sát
(Ngày Nay) - Ngày 17/7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle đã đồng ý làm chứng trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện nước này vào ngày 22/7, trong phiên điều trần liên quan đến vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump tại một buổi vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13/7.