Chủ thuê bao di động có thể đăng ký từ chối nhận cuộc gọi ‘rác’
Chủ thuê bao di động có thể đăng ký từ chối nhận cuộc gọi ‘rác’
Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện đang được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) lấy ý kiến có quy định, người dùng di động có thể đăng ký từ chối nhận cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư rác.