Việt Nam kêu gọi thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Abyei
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Abyei
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26/4 đã tiến hành họp công khai trực tuyến về tình hình Abyei, khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, và hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời của LHQ tại khu vực này (UNISFA).