TNG Holdings Vietnam bội thu giải thưởng tại Sao Vàng Đất Việt 2021
TNG Holdings Vietnam bội thu giải thưởng tại Sao Vàng Đất Việt 2021
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021 dành cho TNG Holdings Vietnam và hai đơn vị thành viên TNR Holding Vietnam cùng TNS Holdings là minh chứng rõ nét cho những bước đi thành công của Tập đoàn trong suốt thời gian qua, đồng thời lan tỏa khát vọng vì một Việt Nam hùng cường.