Thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến diễn ra đầu tháng 7
Thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến diễn ra đầu tháng 7
(Ngày Nay) - Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 vào đầu tháng 7. Bộ đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn.