Bài thi tổ hợp KHTN dự kiến phổ điểm chủ yếu từ 6-7 điểm
Bài thi tổ hợp KHTN dự kiến phổ điểm chủ yếu từ 6-7 điểm
(Ngày Nay) - Sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp, sáng 8/7, tiếp cận với một số mã đề thi của tổ hợp Khoa học Tự nhiên, các giáo viên đánh giá, đề thi bám sát chương trình, có độ phân hóa nên thí sinh sẽ khó đạt điểm tuyệt đối, phổ điểm trung bình các môn từ 6-7 điểm.