Ảnh minh họa
Tìm cách làm “đột phá” để nhanh chóng hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM
(Ngày Nay) - Triển khai Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 30/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức Hội thảo khoa học về Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức “Hội thảo khoa học về Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.