7.000 tấn rác mỗi ngày của TP HCM về đâu
7.000 tấn rác mỗi ngày của TP HCM về đâu
(Ngày Nay) - Từ nơi được xác định là trọng điểm, khu xử lý rác Phước Hiệp bị đóng cửa, còn Đa Phước trở thành nơi xử lý đến 70% rác dù làm TP HCM tiêu tốn nhiều hơn đến 3 triệu USD mỗi năm.