Điều quan trọng với người làm báo là trách nhiệm xã hội
Điều quan trọng với người làm báo là trách nhiệm xã hội
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh công nghệ bùng nổ quá mạnh mẽ, vị trí và vai trò của báo chí là không thể phủ nhận được. Báo chí phải tạo được niềm tin với độc giả, cung cấp những nội dung dẫn dắt cho xã hội, và có trách nhiệm với xã hội.