Cải cách giáo dục phải xuất phát từ triết lý
Cải cách giáo dục phải xuất phát từ triết lý
(Ngày Nay) - Trải qua bốn lần cải cách, nền giáo dục Việt Nam vẫn chưa thể minh định được triết lý giáo dục, dù khái niệm này đã nhiều lần được Quốc hội, Chính phủ và các chuyên gia đưa ra bàn luận. Tạp chí Ngày Nay đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương, người từng nhiều năm du học tại Nhật Bản và hiện là tác giả, dịch giả của hơn 70 cuốn sách về giáo dục, lịch sử và văn hóa.