Ảnh minh họa.
Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 1/1/2021
(Ngày Nay) - Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
Đa số bạn đọc không đồng tình với việc tăng tuổi hưu, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại
Tăng tuổi nghỉ hưu: Có bao nhiêu người được cầm sổ hưu?
Nhiều bạn đọc cho rằng thực chất tăng tuổi hưu là để giảm bớt khoản chi trả tiền lương hưu cho người lao động, vì chắc chắn thời gian bị trừ do nghỉ hưu trước tuổi sẽ tăng lên hoặc thời gian trả lương hưu đến khi người lao động qua đời sẽ ít đi.
Toàn cảnh Hội nghị
Đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
(Ngày Nay) - Nhiều ủy viên Trung ương Đảng đánh giá Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được xây dựng công phu, bài bản, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao.