UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
(Ngày Nay) - Từ ngày 14 đến ngày 16/6/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ tư. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Nguyên thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.
Đề nghị khai trừ Đảng cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến
(Ngày Nay) - Tại kỳ họp thứ 44 vừa diễn ra, UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 21 và 22
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 21 và 22
(Ngày Nay) -Trong các ngày 03, 24 và 25 tháng 01 năm 2018 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 21 và kỳ 22. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì các kỳ họp.