Ngày Nước Thế giới 22/03: Đâu là giải pháp cho các cuộc khủng hoảng nước?
Ngày Nước Thế giới 22/03: Đâu là giải pháp cho các cuộc khủng hoảng nước?
(Ngày Nay) - Nước ngầm chiếm 99% lượng nước ngọt lỏng trên Trái đất. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên này thường không được hiểu rõ, dẫn đến bị định giá thấp, quản lý sai và thậm chí bị lạm dụng. Theo ấn bản mới nhất của Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên hợp quốc do UNESCO công bố, tiềm năng của nước ngầm vô cùng to lớn, và các quốc gia cần mau chóng có hành động để quản lý tài nguyên này một cách bền vững.