Xe chở khách của Tập đoàn ​Vingroup
Đề xuất mở 10 tuyến buýt chạy điện tại Hà Nội
Sở GTVT Hà Nội vừa trình đề xuất mở 10 tuyến buýt có trợ giá chạy bằng điện trên địa bàn Hà Nội. Sau khi nhận được đề xuất, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các sở ngành có liên quan nghiên cứu, cho ý kiến.