WWF kêu gọi khẩn trương nhất trí cơ chế mới giúp chặn đứng tình trạng mất đa dạng sinh học
WWF kêu gọi khẩn trương nhất trí cơ chế mới giúp chặn đứng tình trạng mất đa dạng sinh học
Ngày 26/6, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã kêu gọi thế giới nhất trí thiết lập một cơ chế khung mới và mang tính chuyển đổi để đẩy mạnh công tác bảo tồn hệ sinh thái trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng do hoạt động của con người và khủng hoảng khí hậu.