Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt
Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 12) đối với 5 di tích.