FDA cấp phép xét nghiệm nhanh COVID-19 dựa trên nước bọt
FDA cấp phép xét nghiệm nhanh COVID-19 dựa trên nước bọt
Một xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 thực hiện tại phòng thí nghiệm dựa trên nước bọt được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế Công cộng Yale (Mỹ) vừa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng.