Suốt ngày hỏi yêu
Suốt ngày hỏi yêu
(Ngày Nay) - Từ ngày con biết gật - lắc với đúng ý nghĩa của chúng, mình có một thú vui cũng giống các bố mẹ khác. Mình thích hỏi con có yêu mẹ không, có yêu bố không, yêu bà không, yêu cỏ cây hoa lá không,… và quan trọng vô cùng: "Con có yêu con không?"