Sáng kiến toàn cầu Thanh niên Nghiên cứu của UNESCO: Tác động đại dịch Covid-19 lên giới trẻ
Sáng kiến toàn cầu Thanh niên Nghiên cứu của UNESCO: Tác động đại dịch Covid-19 lên giới trẻ
(Ngày Nay) -  Để có thể hiểu được và phân tích rõ ràng, chinh xác về những gì thanh niên đã phải trải qua trong suốt đại dịch Covid-19, thì đội ngũ thanh niên chính là những nghiên cứu viên phù hợp nhất. Đây là ý tưởng đằng sau sáng kiến ​​toàn cầu “Thanh niên Nghiên cứu” của UNESCO (Youth as Researchers - YAR) nhằm khám phá tác động của Covid-19 lên người trẻ.