Trò chuyện trên taxi
Trò chuyện trên taxi
(Ngày Nay) -  Anh hôm nay chắc hỏng xe mới phải đi taxi chứ gì? Em biết thừa. Phóng viên như anh thì… mà thôi, coi như em chúc mừng 21-6 đi!