Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Tôi là người mạo hiểm 'phá rào'
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Tôi là người mạo hiểm 'phá rào'
(Ngày Nay) - Thư ký của Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo hẹn tôi vào chủ nhật, nếu tôi không thu xếp xuống được Thái Bình trong ngày đó thì khoảng nửa tháng mới “setup” tiếp được. Nhìn chung, lịch làm việc của ông luôn kín mít và sôi động, rất khác nhiều người ở cái tuổi thất thập cổ lai hy tại Việt Nam.