(Ảnh minh hoạ)
Những ngôi nhà mới của pin cũ tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Người dân tại Hà Nội có thể gửi pin đã qua sử dụng cho một số điểm thu gom mới xuất hiện, thay vì vứt chung với rác thải sinh hoạt hoặc xả thải ra môi trường.