Độc đáo thổ cẩm của dân tộc Bahnar
Độc đáo thổ cẩm của dân tộc Bahnar
(Ngày Nay) - Bao đời nay, cùng với các lễ hội truyền thống, dệt thổ cẩm cũng là niềm tự hào đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.