Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO phát biểu tại buổi lễ bàn giao tự nguyện.
Tấm bia biểu tượng của người Maya được trao trả về với Guatemala
(Ngày Nay) - UNESCO đã chủ trì một buổi lễ bàn giao tự nguyện vào ngày 25/10/2021, tại đây nhà sưu tập tư nhân Manichak Aurance bàn giao mảnh bia số 9 (vốn từ khu khảo cổ Piedras Negras ở Guatemala) đến tay Ngài Francisco Roberto Gross Hernandez, Đại sứ của Guatemala tại UNESCO, với sự hiện diện của bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO.