Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Lễ khai trương được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hà Nội kết nối tới 1.782 điểm cầu trên cả nước.
Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo

Sáng 29/9, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.

Định hướng thông tin kịp thời

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhất là đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng phải nhanh chóng, tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Trung tâm) trong việc ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng về sự kiện khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương (App Tuyên giáo).

Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Cùng với việc thường xuyên, liên tục nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập nội dung, lựa chọn, thay đổi hình thức trình bày, đem lại sự hấp dẫn đối với độc giả và tạo sức sống mới cho các bản tin.

Bên cạnh đó, App Thông tin Tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ các chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên truyền miệng, tham mưu cho lãnh đạo Ban tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; góp phần thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo.

Trung tâm bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, khảo sát, nắm vững nhu cầu, mong muốn của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Trên cơ sở đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, có định hướng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên phạm vi cả nước.

Đồng thời chú trọng tăng cường hơn nữa các bài viết, bài nghiên cứu, phân tích, đánh giá có tính định hướng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng các vệt tin, bài gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng vốn kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đấu tranh tích cực, quyết liệt với mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch; góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Nhấn mạnh Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phải thực sự phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối gắn kết đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học... nhằm nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo, tiến tới xây dựng Trang Thông tin Tuyên giáo điện tử để mở rộng biên độ, rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, phục vụ đông đảo đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

Nêu rõ hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trung tâm cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhanh chóng, linh hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; quát triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”. Nâng cao trách nhiệm, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch vừa lao động, sản xuất, kinh doanh; khơi dậy, củng cố tinh thần tương thân, tương ái trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động, tăng cường đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Việt Nam.

Cung cấp thông tin chính xác, nhanh, nhạy từ nguồn tin

Tại Lễ khai trương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Đỗ Phương Thảo, cho biết, bất cứ một cá nhân nào cài đặt App Thông tin Tuyên giáo trên điện thoại thông minh cũng có thể tiếp cận được lượng thông tin thời sự (bao gồm thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin thế giới và tin tổng hợp) nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác cao nhất, được khai thác từ nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Riêng với các đồng chí báo cáo viên, trước mắt là 5.000 báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, ngoài việc có thể yên tâm sử dụng, trích dẫn thông tin, số liệu từ nguồn tin thời sự đăng tải hàng ngày trên App, còn được phân quyền để tiếp cận, tải, sử dụng các nội dung được cung cấp ở các chuyên mục bao gồm: Thông tin báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên giáo, thông tin chuyên đề, nghiệp vụ tuyên truyền miệng dưới các dạng file tài liệu, hình ảnh hay video. Đây là nguồn tài liệu phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tuyên truyện miệng hàng ngày, hàng giờ của các đồng chí. Bên cạnh đó, với chuyên mục Hoạt động báo cáo viên, App sẽ là nơi gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đội ngũ báo cáo viên một cách hết sức đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của Thông tấn xã Việt Nam, trực tiếp là Trung tâm kỹ thuật Thông tấn, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo được vận hành một cách thường xuyên, liên tục sẽ góp phần bảo đảm việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh, nhạy, kịp thời đến lãnh đạo ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đồng chí cũng mong muốn sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo độc giả để 3 bản tin và Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ngày càng hoàn thiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng trong thời gian tới.

Từ nhiều năm qua, 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương do Trung tâm thực hiện đã thực sự trở thành nguồn thông tin, tài liệu quan trọng, hữu ích đối với đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chi bộ và đảng viên trên cả nước. Bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học tại 4 chuyên mục của Bản tin Thông tin báo cáo viên; phần biên tập của Trung tâm và các cộng tác viên ở 3 chuyên mục của Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ, 3 chuyên mục Bản tin Thông tin Công tác tuyên giáo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên truyền miệng trên phạm vi cả nước.

Ba bản tin hướng tới phục vụ 424 báo cáo viên cấp Trung ương, 4.514 báo cáo viên cấp tỉnh, 83.416 báo cáo viên cấp huyện và 514.794 tuyên truyền viên cấp cơ sở (chưa kể Bản tin sinh hoạt chi bộ được sự quan tâm của đông đảo đảng viên trên phạm vi cả nước). Với lượng độc giả đông đảo là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ và yêu cầu, đòi hỏi khắt khe về nội dung thông tin, các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương thực sự có vị trí không nhỏ trên mặt trận tuyên truyền của Đảng.

Theo TTXVN
Bắc Bộ hửng nắng trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Bắc Bộ hửng nắng trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ thời tiết lạnh vào sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ ban ngày từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.
Học sinh Cần Thơ học trực tuyến. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Cha mẹ lo lắng về chất lượng giáo dục, sức khỏe của con khi học trực tuyến
(Ngày Nay) -Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã xây dựng báo cáo chuyên đề về một số tác động của dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng thanh niên, trẻ em. Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội.
Hà Nội hiện không có vùng nguy cơ cao
Hà Nội hiện không có vùng nguy cơ cao
(Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội vừa công bố chi tiết việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 cấp độ với từng xã, phường trên địa bàn thành phố. Bảng phân vùng này được tính theo phân bố ca mắc COVID-19 tại cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay.
VinFast triệu hồi 2.853 chiếc Chevrolet Spark
VinFast triệu hồi 2.853 chiếc Chevrolet Spark
(Ngày Nay) -  Kể từ khi tiếp quản thương hiệu Chevrolet từ GM Việt Nam, đây là lần thứ 3 VinFast triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi cho các xe Chevrolet đã bán tại Việt Nam.
Ảnh minh hoạ.
Bộ Y tế: Lựa chọn sử dụng vaccine COVID-19 đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tiêm cho trẻ em
(Ngày Nay) - Bộ Y tế dự kiến cuối tháng 10/2021 sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình tiêm trước cho tuổi từ 16-17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Theo các chuyên gia, với biến chủng trước thì tỷ lệ người mắc COVID-19 trở nặng không nhiều, nhưng với Delta thì kể cả với trẻ em vẫn có tình trạng bệnh nặng dẫn đến tử vong.