Ai sẽ là người gác cổng cho nghệ thuật thời đại kỹ thuật số?
Ai sẽ là người gác cổng cho nghệ thuật thời đại kỹ thuật số?
(Ngày Nay) - Với nghệ thuật truyền thống, nhân loại từ lâu đã thiết lập một hệ thống chịu trách nhiệm thẩm định bao gồm các viện bảo tàng, chuyên gia, giám tuyển... Nhưng ai sẽ là những người gác cổng đầy mới mẻ cho ngôi đền nghệ thuật trong thời đại trực tuyến?