Tổng thống Trump bắt đầu 'trảm tướng'
Tổng thống Trump bắt đầu 'trảm tướng'
Một ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ với sự thay đổi lớn ở Hạ viện Mỹ khi phe Dân chủ quay lại kiểm soát quyền lực, Tổng thống Trump đã có bước đi đầu tiên thay đổi nhân sự nội các.