Chưa đề xuất cấp phép vaccine Nanocovax
Chưa đề xuất cấp phép vaccine Nanocovax
(Ngày Nay) - Hội đồng tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế họp ngày 29/8, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hồ sơ vaccine Covid-19 Nanocovax.