Tác giả Hoàng Việt
Những kẻ hủy hoại chiếc áo blouse trắng
(Ngày Nay) -  Có lẽ nào, tất cả những tai mắt giám sát tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương bị vô hiệu? Chẳng lẽ phải trông đợi vào sự hỗ trợ của những bệnh nhân tâm thần?