Giấy đỏ ghi tên cả gia đình: Hay và dở
Giấy đỏ ghi tên cả gia đình: Hay và dở
 “Ghi đầy đủ vậy là quá tốt”. Đang trần thân với việc làm thủ tục xin cấp giấy đỏ một thửa đất tại TP.HCM mua đã lâu, một bạn đọc đã gọi điện thoại cho tôi để khen như thế về Thông tư 33/2017 của Bộ TN&MT.