Hy Lạp chấp nhận thắt lưng buộc bụng
Hy Lạp chấp nhận thắt lưng buộc bụng
Hy Lạp đã chấp nhận biện pháp thắt lưng buộc bụng của chủ nợ để nhận được khoản cứu trợ. Nước này đang cố gắng để đạt được gói cứu trợ mới và ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ.