Quốc hội tiếp tục bầu các chức danh quan trọng
Quốc hội tiếp tục bầu các chức danh quan trọng
(Ngày Nay) - Sáng 21/7, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
 Chiều 25/10, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự thảo, Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì một cuộc họp của HĐCDGSNN - Ảnh: HĐCDGSNN
Kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017
(Ngày Nay) - Sau cuộc họp của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc tổng hợp kết quả rà soát giáo sự, phó giáo sư trong năm 2017, kết quả sẽ được trình lên Thủ tướng duyệt, sau đó sẽ công bố rộng rãi.