Giáo viên tỉnh Sơn La tham khảo các bộ thiết bị dạy học tại một hội thảo giới thiệu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.
Chọn SGK theo Chương trình GDPT mới: Tiêu chí nào phù hợp với vùng khó?
Cùng với việc nghiên cứu Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK), các cán bộ, giáo viên ở vùng khó khăn của tỉnh Sơn La cũng chú trong nghiên cứu kỹ lưỡng các bộ SGK mẫu, nhằm chọn được bộ sách phù hợp với những đặc thù giáo dục vùng khó…