Nghề nào tổn hại cho sức khỏe con người?
Nghề nào tổn hại cho sức khỏe con người?
Đó là công trình nghiên cứu kéo dài 17 năm của các nhà khoa học quốc tế về sự tác động của nghề nghiệp tới con người mà nguyên nhân chủ yếu là do chế độ làm việc, dinh dưỡng và áp lực.