Phim tài liệu hiếm về Hoàng gia Anh rò rỉ trên YouTube
Phim tài liệu hiếm về Hoàng gia Anh rò rỉ trên YouTube
(Ngày Nay) - Một bộ phim tài liệu nổi tiếng năm 1969 về gia đình Hoàng gia Anh, được cho là bị Nữ hoàng Elizabeth II cấm trong nhiều thập kỷ vì cung cấp cho công chúng một cái nhìn quá sâu về Hoàng gia, đã bị rò rỉ trên YouTube.