Trong Đại Phật, bản chất của phóng sinh là một việc làm xuất phát từ lòng từ bi.
Phóng sinh mùa Vu Lan như thế nào cho đúng?
(Ngày Nay) - Người thực hiện việc phóng sinh cần tránh một số sai lầm thường gặp để không làm hỏng ý nghĩa đẹp đẽ của hành động phóng sinh trong mùa Vu Lan.