Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

Mở đầu phiên thảo luận về các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, sáng nay (22/1), Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội trình bày tham luận với Chủ đề “Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.

Tăng cường quốc phòng là yêu cầu đặc biệt quan trọng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, dựng nước đi đối với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.

Trước những diễn biến, phức tạp, khó lường của tình hình; trước yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng QĐND là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, trong những năm tới, trên thế giới hoà bình, hợp tác, phát tiển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường; môi trường chiến lược có nhiều biến động do sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn.

Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới.

Khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, nhất là việc cộng đồng ASEAN vừa được hình thành với ba trụ cột chính sẽ tạo bước chuyển tích cực cả về chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội và văn hoá trong khu vực. Nhưng đây cũng vẫn là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn.

“Trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến’, “tự chuyển hoá trong nội bộ ta"... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Trong bối cảnh đó, theo ông Ngô Xuân Lịch, Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; ý thức rõ trác nhiệm chính trị, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày tham luận tại Đại hội XII của Đảng.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Trong tham luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề xuất một số vấn đề theo hướng bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những nội dung mới, cơ bản, cốt lõi mà Dự thảo đề cập và cũng là nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong những năm tới.

Theo đó, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý có hiệu quả cá tình huống, các vấn đề phức tạp nảy sinh, Quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc và giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, vùng trời và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

“Đây cũng là quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” được nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Bên cạnh đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, số lực lượng được ưu tiên hiện đại hoá sẽ tiếp tục được mở rộng so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt Đề án tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh vấn đề tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Theo VOV

Đã có hơn 595 triệu ca COVID-19 trên toàn thế giới
Đã có hơn 595 triệu ca COVID-19 trên toàn thế giới
(Ngày Nay) - Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 15/8, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 595.045.160 ca nhiễm và 6.454.234 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 486.000 ca nhiễm mới, trong đó, 858 ca tử vong vì dịch bệnh.
Việt Nam đăng cai Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022
Việt Nam đăng cai Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022
(Ngày Nay) - Sự kiện sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam, là sự kiện tương tác đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia du lịch khu vực công và tư thuộc Tiểu vùng Mekong kể từ khi COVID-19 làm ngành du lịch gián đoạn.