U70 sợ gì không dấn thân!
U70 sợ gì không dấn thân!
[Ngày Nay] - Hai cánh tay rắn chắc, vòm ngực nở nang, những bước đi khoẻ khoắn và quyết đoán - thật khó tin ông Đặng Mạnh Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm Intimex Quang Minh đã bước qua tuổi lục tuần.