Loài gấu trúc đỏ có nguy cơ tuyệt chủng
Loài gấu trúc đỏ có nguy cơ tuyệt chủng
(Ngày Nay) -  Sử dụng phép đo GPS từ xa, các nhà khoa học phát hiện ra rằng tác động của con người đang khiến động vật có vú hạn chế di chuyển, điều này càng làm chia cắt môi trường sống của chúng.